• DSC 0011
 • Panorama-resize
 • DSC04616
 • image gallerdy
 • Birmovka 24.5.2008-0517
 • image gallery
 • IMG 0215
 • DSC06351
 • DSC06452
 • DSC06457
 • DSC06365
 • mozakia4
 • mozaika3
 • Mladí z farnosti pri stretnutí s misionármi
 • Veľkonočná vigília v našom chráme
 • Pri slávnosti posviacky farského chrámu sv. Gorazda
 • Letecký pohľad na farský areál
 • Slávnostná svätá omša pri udeľovaní sviatosti birmovania
 • Celodiecézna kňazská rekolekcia
 • Detský spevokol z cirkevnej školy sv. Marka
 • Eucharistická slávnosť počas farských misii
 • Eucharistická adorácia počas farských misií
 • Eucharistické požehnanie
 • Farský spevokol
 • Požehnanie mozaiky na oltárnej stene
logo-farnosti2

Nitra bez hazardu

nitra proti hazarduCentrum pre rodinu v Nitre organizuje v sobotu 5.3. petíciu s názvom Nitra bez hazardu. Cieľom je získať 24 000 podpisov a zastaviť tak  hazard v našom meste. O hrozivých následkoch hazardu vieme všetci, závislosť, rozbité manželstvá, nefunkčné rodinné vzťahy, pozraňované deti, kriminalita. Potrebujeme vašu pomoc ako dobrovoľníkov pri zbieraní podpisov v sobotu 5.3. 

Plagát

POŽEHNANIE MOZAIKY V KOSTOLE

mozPred týždňom dokončili umelci pod vedením svetoznámeho majstra Marka Ivana Rupnika mozaiku na oltárnej stene Farského kostola svätého Gorazda na Klokočine v Nitre. Na slávnosť Všetkých svätých 1. novembra 2015 ju počas svätej omše požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

Na mozaike je vytvorená kombinácia krstu, Turíc a nového života. Hlavný motív zobrazuje udalosť Zoslania Ducha Svätého. Na ľavej strane mozaiky vidieť starozákonné zjavenie proroka Ezechiela v ktorom vďaka Božiemu duchu ožijú suché kosti, na samom vrchu vidieť zobrazenú ruku Boha Otca ako posiela svojho Syna a Ducha Svätého na svet. Ježiš Kristus zostupuje z neba na zem a v čase pochovania aj do útrob zeme. Oproti vidieť opačné garde:  Boh zo zeme dvíha k sebe do neba človeka. Pannu Máriu a po nej volá nás všetkých. Na pravej strane je zobrazený patrón kostola – svätý Gorazd ako krstí rodinu, sprostredkujúc im tak dar Ducha Svätého. Postavy rodiny reprezentujú národ. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

OZNÁMENIE O MIESTE A ČASE POHREBU J.Em. JÁNA CHRYZOSTOMA KARDINÁLA KORCA

korecBiskupstvo v Nitre s veľkou bolesťou, avšak v nádeji na vzkriesenie, oznamuje, že v 92. roku života, v 77. roku rehoľného života, v 66. roku kňazstva, v 65. roku biskupskej služby, zaopatrený sviatosťami chorých, dňa 24. októbra 2015 zbožne usnul v Pánovi.
Klérus a ľud Nitrianskej diecézy sa rozlúči so svojím drahým pastierom vystaveným v Katedrálnej Bazilike svätého Emeráma dňa 30.októbra 2015 v čase od 13.00 do 18.00 hod. a nasledujúceho dňa 31.októbra v čase od 8.00 do 10.30 hod. Následne pri svätej omši, ktorej sláveniu bude o 11.00 hod. predsedať Stanisław kardinál Dziwisz, arcibiskup Krakovský, poručíme dušu nášho emeritného pastiera do rúk Večného Pastiera. Následne pochováme jeho telesné pozostatky v dolnej lodi Katedrály-Baziliky svätého Emeráma. PARTE
© 2014 Rímskokatolícka farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina